Dr. Andrew Huberman om kaldtvannsterapi

Andrew D. Huberman er en nevrovitenskapsmann og professor ved Stanford University.

Han har de siste årene gjennomført omfattende forskning på effektene av kaldtvannsterapi og eksponering for kaldt vann på kroppen og hjernen.

Et av Hubermans hovedområder for forskning er rollen til det autonome nervesystemet i reguleringen av fysiologiske og atferdsmessige reaksjoner på stress. I en rekke studier har han og hans team undersøkt effektene av nedsenking i kaldt vann på det autonome nervesystemet og hvordan det kan brukes til å forbedre fysisk ytelse, redusere betennelse og fremme restitusjon etter trening.

En av de viktigste funnene i Hubermans forskning er at nedsenking i kaldt vann kan ha en kraftig antiinflammatorisk effekt på kroppen. I en studie publisert i tidsskriftet Brain, Behavior, and Immunity fant Huberman og hans team at nedsenking i kaldt vann signifikant reduserte betennelse i blodet hos friske forsøkspersoner, målt ved markører som C-reaktivt protein og interleukin-6. Denne antiinflammatoriske effekten kan skyldes aktivering av det sympatiske nervesystemet, som er ansvarlig for "fight-or-flight"-responsen og har vist seg å ha anti-inflammatoriske effekter på kroppen.

I tillegg til sine anti-inflammatoriske effekter, har Hubermans forskning også vist at kaldtvannsterapi kan forbedre fysisk ytelse og fremme restitusjon etter trening. I en studie publisert i tidsskriftet Journal of Applied Physiology fant Huberman og teamet hans at kaldtvannsterapi i kaldt vann etter høyintensiv trening forbedret muskelstyrke og kraft, samt reduserte muskelskader og ømhet.

Samlet sett antyder Hubermans forskning at kaldtvannsterapi kan ha en rekke gunstige effekter på både kroppen og hjernen. Selv om mer forskning er nødvendig for å fullt ut forstå mekanismene bak disse effektene, bidrar Hubermans arbeid til å kaste lys over potensielle fordeler med kaldtvannsterapi og hvordan det kan brukes i ulike settinger, fra sportsprestasjon til restitusjon etter kirurgi. Så det kan være et godt alternativ for personer som ønsker å forbedre sin fysiske ytelse eller redusere betennelse og fremme restitusjon etter trening.

For mer informasjon og hans fantastiske podkast, klikk her.

Kjøp nå